e-CF Forum en itSMF

itSMF draagt e-CForum op 1 juni over aan NGI

Op de ALV van 25 mei 2016 is unaniem besloten om itSMF Nederland op te heffen per 1 juni 2016.

Sinds 1993 zijn we samen onverminderd gefocust geweest op het implementeren van servicemanagement in het algemeen en ITIL in het bijzonder. ITIL zit in de haarvaten van elke organisatie en in de hoofden van medewerkers. Missie geslaagd! Met dank aan alle leden, sponsoren en bestuursleden.

Verder is geconstateerd dat het ledenaantal terugloopt en de financiële situatie zodanig is dat er geen kantoor meer gehouden kan worden.

Omdat de opheffing al per 1 juni is, hebben we met NGI afgesproken dat al onze leden zich kunnen aansluiten bij het NGI. Als u besluit van NGI lid te blijven, gaat u per 1 januari 2017 contributie betalen.

Het eCF Forum, het onafhankelijke platform voor het e-Competence Framework, gaat ook over naar NGI, dus het werk wat er is gedaan is niet verloren.

Wij wensen iedereen een goede voortzetting bij het NGI en vooral succes en plezier!

Namens Jolanda De Wit, Aaltje Blokland en het bestuur,

José Stijntjes,
Directeur itSMF